Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Bảo hiểm nhân viên

Bảo hiểm nhân viên

Bảo hiểm nhân viên

Ghi chú: Khi tạo các thông tin sổ Bảo hiểm trong phần Bảo hiểm, thông tin các Hợp đồng của nhân viên sẽ được tạo ra tại đây.