<< Quay trở lại

Thời gian làm việc (video)

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Thời gian làm việc.

Thời gian làm việc (video)
  • Ngày vào làm: Ngày nhân viên bắt đầu Thử việc.
  • Ngày ký hợp đồng lao động: Ngày nhân viên bắt đầu làm Chính thức.
  • Ngày hết hạn: Ngày kết thúc hợp đồng lao động.

Lưu ý: Nếu bạn có sử dụng gói Tiền lương của Tanca, bạn nên cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin Ngày vào làm Ngày ký hợp đồng lao động này để khi tạo bảng lương, phần mềm sẽ lấy đúng dữ liệu thử việc và chính thức của nhân viên.

  • Hình thức làm việc: Mặc định của hệ thống sẽ tạo là 2 hình thức: Chính thức và Thử việc. Bạn cũng có thể thêm mới các loại hình thức làm việc theo ý muốn.
Thời gian làm việc (video)
Thời gian làm việc (video)

Để quản lý danh sách Hình thức làm việc, bạn vào mục Thiết lập -> Nhân sự -> Hình thức làm việc

Thời gian làm việc (video)

Tại đây bạn có thể Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xoá các loại Hình thức làm việc.

Thời gian làm việc (video)
  • Cho phép đi trễ sau (phút): Bạn có thể thiết lập số phút mà nhân viên này được phép đi trễ. Hệ thống sẽ không tính số phút này trong phần báo cáo đi muộn của nhân viên.
  • Cho phép về sớm trước (phút): Bạn có thể thiết lập số phút mà nhân viên này được phép về sớm. Hệ thống sẽ không tính số phút này trong phần báo cáo về sớm của nhân viên.
Thời gian làm việc (video)

Ví dụ: Nhân viên này được thiết lập cho phép đi muộn 60 phút/ca làm việc, và được về sớm 30 phút/ca làm việc của mình (hình trên). Trong trường hợp nhân viên có 2 ca làm việc trở lên trong ngày thì mỗi ca sẽ được phép đi muộn 60 phút và về sớm 30 phút.

  • Nghỉ việc: Bạn có thể thiết lập hình thức nghỉ việc cho nhân viên này bằng cách nhấn vào ô Nghỉ việc. Sau đó chọn Lí do nghỉ việcNgày nghỉ việc của nhân viên.
Thời gian làm việc (video)

Để quản lý danh sách Lý do nghỉ việc, bạn vào mục Thiết lập -> Nhân sự -> Loại nghỉ việc

Thời gian làm việc (video)

Tại đây bạn có thể Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xoá các Lí do Nghỉ việc.

Thời gian làm việc (video)

Đối với Ngày nghỉ việc, bạn hãy lưu ý rằng tên nhân viên sẽ không còn xuất hiện trên Bảng chấm côngBảng lương vào sau tháng mà bạn đã chọn. (Ví dụ như hình dưới: Ngày nghỉ việc của nhân viên là 30/11/2020 thì sang tháng 12 tên nhân viên này sẽ không còn xuất hiện).

Thời gian làm việc (video)

Còn trên Danh sách nhân viên, thì sau ngày 30/11/2020 tên nhân viên này sẽ không còn xuất hiện trong danh sách Đang làm việc mà sẽ chuyển sang danh sách Nghỉ việc.

Thời gian làm việc (video)

Lưu ý: Sau khi bạn nhấn chọn Nghỉ việc cho 1 nhân viên, thì bạn có thể thêm 1 nhân viên mới để thay thế chỗ. (Điều này có nghĩa ví dụ số lượng tài khoản mà bạn đã mua là 30 nhân viên, nếu bạn muốn thêm 1 nhân viên mới, bạn chỉ cần chọn Nghỉ việc 1 nhân viên nào bạn muốn).