<< Quay trở lại

Tạo mới Chi nhánh (Vùng, Phòng ban, ...) trên App Tanca

Bước 1: Bạn chọn "Tài khoản" => "Thiết lập Quản lý" 

Bước 2: Chọn "Công ty" => Chọn "Vùng/Chi nhánh" 

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới 1 chi nhánh => Nhập thông tin ở các mục => "Tạo"

Ghi chú: Tương tự như tạo mới Chi nhánh, nếu bạn muốn tạo mới các Vùng, Phòng ban, Chức vụ, Wifi, Vị trí, bạn hãy chọn vào các dòng tương ứng ở Bước 2

Tạo mới Chi nhánh (Vùng, Phòng ban, ...) trên App Tanca