<< Quay trở lại

Quản trị viên cao nhất là gì, và hướng dẫn nâng quyền lên Admin theo update mới?

*QUYỀN QUẢN TRỊ CAO NHẤT LÀ GÌ .
-Quyền ADMIN là quyền quản trị cao nhất, có thể sử dụng tất cả các tính năng của phần mềm và phân quyền sử dụng cho các quyền quản lý khác.
*HƯỚNG DẪN NÂNG QUYỀN LÊN ADMIN.
-Bạn có thể phân quyền Admin cho nhiều tài khoản cùng lúc bằng cách chọn nhóm truy cập là Quản lý cho nhân viên đó -> nhấn Cập nhật ->sau đó hệ thống sẽ hiện thị quyền quản trị cao nhất -> bật nút xanh lên -> xong bấm cập nhật để hoàn tất.
-Để thay đổi quyền admin -> bạn tắt nút xanh đi -> xong bấm cập nhật.

Quản trị viên cao nhất là gì, và hướng dẫn nâng quyền lên Admin theo update mới?

 

Quản trị viên cao nhất là gì, và hướng dẫn nâng quyền lên Admin theo update mới?

-Khi bạn là quyền quản lý cao nhất.Trên hệ thống phần nhân sự sẽ hiện thị biểu tượng vương miện.

Quản trị viên cao nhất là gì, và hướng dẫn nâng quyền lên Admin theo update mới?