<< Quay trở lại

Phân quyền (video)

Bạn có thể phân quyền hạn sử dụng các tính năng trên phần mềm Tanca cho các tài khoản quản lý bên dưới.

Tại mục Nhân sự -> nhấn nút Sửa cho nhân viên bạn muốn -> chọn mục Phân quyền.

Phân quyền (video)

Nếu bạn cho phép nhân viên này được sử dụng những tính năng nào, bạn chỉ cần nhấn tick xanh vào ô của tính năng đó.

Bạn cũng có thể phân quyền chung cho từng nhóm truy cập: vào mục Thiết lập -> Phân quyền -> Phân quyền.

Phân quyền (video)

Khi nhân viên bạn dùng tính năng nào mà bạn không phân quyền cho sử dụng, thì hệ thống sẽ cảnh báo như hình bên dưới:

Phân quyền (video)