<< Quay trở lại

Hướng dẫn điều chỉnh đăng nhập không cần nhập mã OTP

Cách điều chỉnh cho nhân viên đăng nhập không cần mã OTP:

B1: Vào mục Nhân sự → nhấn Sửa tên nhân viên

Hướng dẫn điều chỉnh đăng nhập không cần nhập mã OTP

B2: Ở mục Chấm công → chữ “thiết bị đăng nhập” → click 10 lần để hiển thị tính năng đăng nhập không cần mã OTP

Hướng dẫn điều chỉnh đăng nhập không cần nhập mã OTP

B3: Tick vào ô Đăng nhập không cần OTP ”Cập nhật

Hướng dẫn điều chỉnh đăng nhập không cần nhập mã OTP