<< Quay trở lại

Hướng dẫn cập nhật hình ảnh đại diện trên App Tanca

Trên màn hình chính, bạn chọn Mục Tài khoản => Bấm vào Sửa 

Hướng dẫn cập nhật hình ảnh đại diện trên App Tanca

Tiếp theo, bạn chọn vàobiểu tượng camera trên hình ảnh => Lựa chọn Chụp ảnh đại diện mới, hoặc Chọn ảnh đại diện trong thư mục của điện thoại => “Lưu”

Hướng dẫn cập nhật hình ảnh đại diện trên App Tanca

Với 2 bước trên, bạn đã cập nhật thành công Ảnh đại diện trên App Tanca