<< Quay trở lại

Bộ lọc và Tìm kiếm nhân viên (video)

Bộ lọc trong phần mềm cho phép bạn tìm kiếm nhân viên mà mình muốn hoặc bạn cũng có thể lọc nhân viên để xuất excel dễ dàng hơn.

Tại mục Nhân sự -> nhấn biểu tượng bộ lọc -> nhập tên nhân viên bạn cần tìm, hoặc bạn có thể chọn bộ lọc theo: Vùng, Chi nhánh, Phòng ban hay Chức danh -> nhấn Áp dụng.

Bộ lọc và Tìm kiếm nhân viên (video)
Bộ lọc và Tìm kiếm nhân viên (video)
Bộ lọc và Tìm kiếm nhân viên (video)