<< Quay trở lại

Xuất Excel dự án (video)

Bạn có thể xuất excel các công việc của dự án để kiểm tra bằng cách:
Bước 1 : Chọn Dự án có các nhóm công việc mà bạn cần xuất dữ liệu => Nhấn vào biểu tưỡng mũi tên đi xuống => "Xuất Excel"
 

Xuất Excel dự án (video)

+Bước 2 : Sau khi hệ thống hoàn tất xử lý dữ liệu.Chọn tải về để lưu tập dữ liệu xuống máy.
 

Xuất Excel dự án (video)

+Bước 3 : Mở tập dữ liệu sau khi đã lưu về máy lên. Bạn sẽ thấy danh sách các công việc của dự án
 

Xuất Excel dự án (video)