<< Quay trở lại

Thống kê công việc (video)

Thống kê công việc

Tại mục Thống kê, bạn có thể biết tổng quát số lượng công việc được giao nào đã hoàn thành, quá hạn hay bị trễ trong khoảng thời gian mà bạn muốn.

Ngoài ra bạn cũng có thể biết được báo cáo chi tiết nhân viên nào còn nhiều công việc chưa hoàn thành hoặc hay làm muộn nhiều nhất… 

Thống kê công việc (video)

Hoặc có thể tự tạo thống kê theo ý mình mong muốn. 

Bước 1: Bạn vào mục thêm biểu đồ

Thống kê công việc (video)

Bước 2: Chọn biểu đồ muốn thống kê, và bộ lọc muốn thống kê sau đó nhấn tạo biểu đồ

Thống kê công việc (video)