<< Quay trở lại

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

Nếu bạn có một công việc cần được phê duyệt trước khi đi vào trạng thái hoàn thành, thì bạn vào tạo yêu cầu phê duyệt bằng cách nhấn vào chi tiết công việc=> nhấn vào dấu “…”=> Đánh dấu phê duyệt, bạn có thể tùy chọn 1 trong 3 phương thức: chấp nhận, yêu cầu thay đổi hoặc từ chối.

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

 

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

 

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

Nếu bạn chọn 1 trong 3 phương thức trên thì ở đầu công việc đó sẽ có các kí hiệu tương ứng.

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

Sau khi bạn đã hoàn tất các yêu cầu thì bạn nhấn vào kí hiệu để chọn trạng thái công việc đó hoặc có thể bấm vào xem chi tiết công việc để chọn.

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

 

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

 

Tạo một yêu cầu phê duyệt trong công việc (video)

GHI CHÚ: Hiện tại Tanca đang cho phép tất cả người dùng đều có thể duyệt các yêu cầu thay đổi này.