<< Quay trở lại

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

Tạo mới một công việc trong nhóm Dự án

1. Đầu tiên bạn hãy chọn một nhóm Dự án trong danh sách các Dự án khác.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

2. Nhấn Thêm việc để tạo mới 1 công việc.

3. Điền tiêu đề công việc và nhấn phím Enter để hoàn tất.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

 

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của nhóm

Tương tự như các chỉnh sửa công việc của tôi, bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung hay tình trạng công việc bằng cách cập nhật nhanh ngay tại danh sách các công việc các thông tin như: Thêm nhãn, Độ ưu tiên, Người thực hiện Hạn chót.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

Hoặc chỉnh chi tiết bằng cách rê chuột và nhấn chọn Chi tiết

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

Ở đây bạn có thể điều chỉnh thêm người cộng tác để theo dõi công việc hoặc có thể bình luận cộng việc bằng cách nhập vào ô bình luận.Hoặc có thể tick hoàn thành trực tiếp tại bảng này.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

 

P/s: Các bước chỉnh sửa chi tiết công việc cũng tương tự bên Việc của tôi (bạn có thể tham khảo lại phần hướng dẫn tại link: https://tanca.io/huong-dan/1-giao-viec-tren-web-admin/chinh-sua-va-cap-nhat-tinh-trang-cong-viec-cua-toi)

 

Dự án quan trọng

Bạn có thể đánh dấu các dự án quan trọng bằng cách nhấn vào biểu tượng ngôi sao kế tên nhóm Dự án.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

 

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)

 

Sau khi đánh dấu, nhóm Dự án sẽ được đưa vào mục Dự án quan trọng.

Tạo mới và chỉnh sửa công việc trong nhóm Dự án (video)