<< Quay trở lại

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

1. Bạn vào "Giao việc" => "Thêm dự án"

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

2. Màn hình sẽ hiển thị để bạn lựa chọn muốn tạo dự án mới theo cách thức nào?

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

        2.1. Tạo dự án theo "Dự án mới": Bạn điền "Tên dự án" => lựa chọn hiển thị dự án theo Danh sách/ Bảng/ Tiến độ/ Lịch, và cập nhật các thông tin như Chi nhánh/phòng ban/nhân viên thuộc dự án này nếu có => "Thêm mới"

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

 

   

 2.2. Tạo dự án theo "Sử dụng mẫu": Bạn kiểm tra và lựa chọn mẫu dự án phù hợp với loại hình hoạt động của dự án bạn muốn tạo => "Dùng mẫu này" => "Thêm mới"

 

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

 

    2.3. Tanca hỗ trợ khách hàng tải dự án lên hệ thống bằng mẫu excel đã có sẵn bằng cách "Tải tệp lên":

  • Đầu tiên bạn nhập "Tên Dự án", cập nhật các thông tin Chi nhánh/Phòng ban/Nhân viên thuộc dự án này nếu có => "Thêm mới"
Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)
  • Sau khi thêm mới, hệ thống sẽ hiển thị 2 bước hướng dẫn bạn để nhập thông tin công việc vào Dự án:
  • Bước 1: Bạn "Tải về File mẫu" , điền các thông tin vào File đó và lưu lại
  • Bước 2: Chọn "Tải lên file dữ liệu" và chọn File bạn vừa cập nhật => "Nhập vào" ( bạn cũng có thể bấm "Hủy" và làm lại, nếu thao tác của bạn gặp vấn đề ) 
Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

3. Sau khi đã tạo xong 1 dự án mới, bạn có thể chọn màu sắc hoặc biểu tượng muốn gắn

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

 

4. Nhân bản, chỉnh sửa, xóa dự án: Bạn kéo chuột bào biểu tượng ba dấu chấm đứng "..." => Lựa chọn thao tác muốn sử dụng (Nhân bản dự án/Sửa dự án/ Xóa dự án )

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

4.1 Nhân bản dự án: Chọn "Nhân bản"

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

4.2 Sửa dự án: Bạn chỉnh sửa các thông tin cần thiết => "Cập nhật"

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)

4.3 Xóa dự án: Nếu đã chắc chắn muốn xóa dự án này => "Xác nhận"

Tạo mới , Chỉnh sửa, Xóa 1 dự án (video)