<< Quay trở lại

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Tại công việc chính mà bạn tạo, bạn có thể thêm nhiều công việc con khác bằng cách nhấn Thêm 1 việc.

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Hoặc bạn cũng có thể nhấn biểu tượng tạo công việc con ở thanh menu góc phải trên cùng ở bảng chi tiết công việc.

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Sau đó, bạn hãy nhập tiêu đề công việc con sau đó nhấn phím Enter để hoàn tất.

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Tương tự cách chỉnh sửa chi tiết công việc chính, bạn có thể nhấn chọn vào tên Công việc con

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Hoặc bạn cũng có thể cập nhật nhanh ngay tại danh sách các công việc con bằng cách chọn vào các biểu tượng lần lượt là: Nhãn, Thời gian, Người thực hiện

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)

Để xóa công việc con, bạn rê chuột vào công việc đó, chọn biểu tượng Thùng rác, và "Xóa công việc" 

Tạo, Chỉnh sửa, Xóa các công việc con (video)