<< Quay trở lại

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Ở chế độ này, các công việc được sắp xếp theo Tiến độ (Timeline)

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Bạn có thể thêm mới một công việc bằng cách nhấn vào ô thêm việc

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Bạn muốn liên kết các công việc theo một cách tuần tự. Ví dụ: có 2 công việc A và B, bạn nhấn vào kí hiệu "mắc xích" như hình ảnh mình họa phía dưới, thì công việc A và B sẽ tự động phụ thuộc nhau một cách tuần tự. Nghĩa là công việc B sẽ bắt đầu sau khi việc A kết thúc.

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

 

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Nếu bạn muốn xem hiển thị các công việc trong 1 tuần hoặc nhiều tuần thì bấm vào dấu (+) hoặc (-), ngoài ra có thể xem công việc theo giờ, ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Ở mục nội dung công việc, bấm dấu (+) thì chỉ hiển thị công việc cha (nhóm), nếu bạn muốn hiển thị tất cả các công việc thì nhấp vào dấu (-)

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Ngoài ra, bạn có thể tùy chọn các đường màu sắc thể hiện tiến độ công việc theo mặc định, không màu, độ ưu tiên, nhóm công việc.

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Bạn muốn điều chỉnh thời gian deadline hoặc kéo dài công việc một khoản thời gian nhất định theo tiến độ thì bạn rê chuột vào giữa chấm tròn và thanh tiến độ, sau đó kéo chỉnh nút (<->) khoảng cách ở giữa chấm tròn  như hình minh họa.  

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

 

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

Ngoài ra, để xem thông tin chi tiết công việc như người được giao, hạn chót...bạn chỉ cần kích chuột trái 2 lần vào thanh tiến độ hoặc kích chuột vào công việc đó. 

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ

 

Quản lý một công việc theo chế độ Tiến độ