<< Quay trở lại

Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)

Bạn có thể tùy chỉnh cách mà bạn quản lý công việc như xem theo chế độ Lịch.

Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)

Tại chế độ Lịch, bạn có thể quản lý thời gian hạn chót của công việc theo lịch hàng tháng.
Ở chế độ Lịch cho phép bạn tạo công việc vào ngày nào mà bạn muốn (ngày đó sẽ là hạn chót của công việc).
Bạn chỉ cần nhấn vào ô 1 ngày bất kì và điền tiêu đề công việc của bạn, sau đó nhấn phím Enter để tạo mớ

Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)
Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)
Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)

Để chỉnh sửa chi tiết công việc bạn vừa tạo, bạn hãy nhấn vào công việc đó.

Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)
Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)

Ngoài ra, bạn cũng có thể kéo và di chuyển công việc từ ô ngày này sang ô ngày khác

Quản lý công việc theo chế độ lịch Mới (video)