<< Quay trở lại

Quản lí cấu hình

Cấu hình thời gian thông báo:
Những công việc bạn thiết lập là hôm nay hết hạn nhưng không có gắn giờ hết hạn thì sáng hôm đó lúc 9h hệ thống sẽ gửi thông báo cho mọi người là những công việc sắp hết hạn, bạn có thể tùy chỉnh khung giờ này cho phù hợp với quy định công ty bạn. 

Quản lí cấu hình

Cấu hình quyền chỉnh sửa - cập nhật công việc:

Bạn có thể phân quyền chi tiết cho các nhóm tài khoản hoặc nhóm Người giao việc/Người được giao việc/Người theo dõi hay Thành viên để họ được phép sử dụng những tính năng nào trong phần Giao việc:

Quản lí cấu hình
Quản lí cấu hình
Quản lí cấu hình
Quản lí cấu hình
Quản lí cấu hình
Quản lí cấu hình