<< Quay trở lại

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Tạo mới biểu mẫu:

Bạn có thể tạo mới các biểu mẫu theo form của công ty bạn => Chọn=> “Tạo mới”

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Để tạo các biểu mẫu đơn từ thì bạn có thể “copy” các mẫu đơn bạn đã có sẵn từ công ty như trên file word hoặc excel, sau đó bạn “paste” lên hệ thống 

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Sau khi bạn đã thiết lập form biểu mẫu xong thì sẽ có một số trường thông tin mà bạn muốn bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa, hệ thống cung cấp sẵn cho bạn các trường thông tin như: chèn thêm một đoạn, dòng, thêm chữ kí, email, tệp đính kèm…

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

 

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Sau khi bạn đã chèn thêm các trường thông tin xong thì bạn có thể chọn “Lưu biểu mẫu” và nhấn “xem biểu mẫu” để xem lại form biểu mẫu bạn vừa tùy chỉnh. 

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Khi bạn đã hoàn thành xong tạo biểu mẫu, bạn có thể tạo riêng một quy trình phê duyệt cho loại biểu mẫu này. Ví dụ: bạn có loại phiếu đề xuất, để phê duyệt phiếu này cần phải thông qua sự chấp thuận của nhiều cấp bậc quản lí khác nhau. 

Quy trình duyệt biểu mẫu

1. Để tạo quy trình duyệt, bạn nhấn chọn biểu mẫu => chỉnh sửa biểu mẫu => quy trình duyệt => Tạo mới.

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)
Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)
Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

2.Bạn đặt tên cho quy trình duyệt, bạn có thể tùy chọn các chi nhánh, phòng ban/nhân viên tương ứng được sử dụng loại biểu mẫu này

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

3.Tiếp theo bạn sẽ cấu hình cấp người duyệt => nhấn chọn vào ô cấp duyệt

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)
Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

4.Bạn có thể chọn một phương thức duyệt tương ứng, gõ tên tìm kiếm chọn người duyệt và người được xem (nếu có) => Thêm mới

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

5.Bạn cũng có thể thêm nhiều cấp duyệt khác nhau bằng cách nhấn vào dấu (+) để thêm mới cấp duyệt 2, sau đó bạn cũng điền lần lượt các thông tin tương tự như cấp duyệt 1 => Cập nhật.

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Trường hợp bạn không muốn áp dụng quy trình duyệt này nữa thì bạn có thể xóa đi bằng cách chọn => Xóa quy trình.

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

6.Sau khi bạn đã thiết lập xong quy trình duyệt vui lòng chọn => Lưu biểu mẫu.

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)

Tương tự, bạn có thể thêm mới quy trình duyệt cho các biểu mẫu còn lại (nếu có) bằng cách rê chuột vào dấu “” góc phải của mỗi biểu mẫu => Chỉnh sửa biểu mẫu.

Hướng dẫn cách tạo biểu mẫu và quy trình duyệt biểu mẫu (video)