<< Quay trở lại

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Gắn vị trí cho công việc

Bạn có thể gắn địa điểm vị trí cho công việc của mình bằng cách nhấn vào biểu tượng vị trí ở thanh menu góc phải bảng chi tiết công việc.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Khi bạn điền địa chỉ, hệ thống sẽ liệt kê danh sách địa chị gợi ý cho bạn chọn.

 

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)
Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

 

Bình luận công việc

Tính năng bình luận cho phép bạn thảo luận công việc với các thành viên khác nay tại công việc đó. Để gõ bình luận, bạn cần rê và nhấn chuột vào ô gõ bình luận bên dưới như hình.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Khi bạn muốn nhắc 1 thành viên nào đó tại công việc này, bạn chỉ cần gõ “@” và danh sách gợi ý thành viên sẽ xuất hiện để bạn chọn.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Bạn có thể đính kèm thêm file hay hình ảnh bằng cách nhấn vào biểu tượng đính kèm nằm dưới ô gõ bình luận.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Hoặc bạn cũng có thể nhấn nhanh biểu tượng này ở thanh menu con góc phải trên cùng ở bảng chi tiết công việc.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Cửa sổ chọn tệp tin sẽ xuất hiện, sau khi bạn chọn tên tin đính kèm mà bạn muốn, nhấn Open.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Sau khi hoàn tất, bạn nhấn nút Gửi để gửi đi bình luận của mình.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)
Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Để sửa bình luận đã gửi đi, bạn nhấn chọn nút Sửa.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)
Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Hoặc để xóa phần bình luận, bạn nhấn chọn nút Xóa, và sau đó chọn Có.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)
Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

 

Thêm Người theo dõi công việc

Bạn có thể thêm Người theo dõi bằng cách nhấn vào biểu tượng Avatar nằm phía dười ô nhập Bình luận.

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)

Gõ tên thành viên mà bạn cần tìm và nhấn chọn

Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)
Gán vị trí, Nhập bình luận và Thêm Người theo dõi cho công việc (video)