<< Quay trở lại

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết nội dung hay tình trạng công việc một cách dễ dàng bằng cách sau:

Bước 1: Rê chuột vào công việc bạn vừa tạo và nhấn chọn Chi tiết để chỉnh sửa công việc.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bước 2: Chọn Người thực hiện, với quyền Quản trị, bạn có thể giao công việc của mình vừa tạo cho một nhân viên khác. (chỉ trong trường hợp nếu công việc này đang nằm trong 1 nhóm Dự án, còn ngược lại nếu không gắn Dự án thì Người thực hiện sẽ mặc định gắn cho chính bạn và không thể chọn thành viên khác thay thế).

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Khi đã giao công việc cho nhân viên khác, bạn cũng có thể chọn Tự giao cho mình.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bước 3: Chọn hạn chót để chỉnh sửa ngày mà bạn dự kiến hoàn thành.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

 

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bạn có thể gắn thêm Thời gian hết hạn của công việc này.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

 

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bước 4: Chọn mức độ Ưu tiên, có 3 dạng ưu tiên: Ưu tiên thấp, Ưu tiên vừa, Ưu tiên cao.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bước 5: Bạn có thể di chuyển công việc này vào một Dự án và thay đổi Tình trạng của nó.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

 

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bước 6: Thêm nhãn: bạn có thể gắn thêm nhãn cho công việc của mình.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Nhấn chọn +Thêm nhãn để tạo mới và điền tên nhãn mà bạn muốn hoặc có thể chọn nhãn có sẵn.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

 

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bạn có thể tùy chọn màu sắc của nhãn bằng cách nhấn vào ô màu ở đầu tiêu đề nhãn.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Nhấn phím Enter để hoàn tất.

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại nhãn (nhấn biểu tượng cây viết).

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)
Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)

Hoặc xoá nhãn (nhấn biểu tượng thùng rác).

Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)
Chỉnh sửa và cập nhật tình trạng công việc của tôi (video)