<< Quay trở lại

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

I. Tạo mới quy tắc:

( Các Quy tắc này sẽ hoạt động theo nguyên tắc Nếu => Thì, chi tiết sẽ được thể hiện ở các ví dụ dưới đây )

1. Bạn vào "Giao việc" => chọn Dự án muốn tạo 1 loại Quy tắc hoạt động => chọn "Tùy chỉnh" => "Tạo mới" Quy tắc

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)
Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

2. Sau khi bạn chọn Tạo mới quy tắc, hệ thống sẽ hiển thị các gợi ý để bạn chọn cài đặt và thiết lập Quy tắc, bạn có thể chọn theo các mẫu Quy tắc có sẵn hoặc "Thêm mới Quy tắc":

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

2.1 Thêm mới Quy tắc: 

Nếu bạn không muốn sử dụng các quy tắc có sẵn , thì nhấn chọn "Thêm mới Quy tắc"

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Tiếp theo, bạn tạo "Chọn quy tắc" từ cột "Quy tắc" "Chọn hành động" từ cột "Hành động" phù hợp với mong muốn của bạn => Bật "Hoạt động"  => "Thêm mới"

Ghi chú: Ở mục chọn Quy tắc và hành động sẽ theo trình tự: Nếu là "Quy tắc" thì sẽ "Hành động"

Ví dụ: Nếu "Quy tắc" là công việc được đánh dấu là Hoàn thành, thì "Hành động" sẽ là chuyển tới Nhóm công việc hoàn thành

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

2.2 Tạo quy tắc mới theo mẫu gợi ý: 

Nhấn vào loại Quy tắc mẫu mà bạn muốn sử dụng

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Cập nhật các thông tin cần thiết  => "Thêm mới"

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Dưới dây sẽ là 1 ví dụ cụ thể cho việc tạo mới 1 Quy tắc: 

Trước khi tạo mới 1 Quy tắc, bạn có thể tham khảo nội dung  sau đây ( giải thích các thuật ngữ/thuộc tính trong "Quy tắc" và "Hành động" )

  • Dự án là: là dự án bao gồm các Nhóm công việc/Công việc được tạo ra cho Công ty hoặc Chi nhách/Phòng ban hay cho 1 nhóm nhân viên phụ trách
  • Nhóm công việc là: Là các nhóm công việc tổng bao gồm các công việc phụ, được phân ra theo đặc tính phù hợp ( Ví dụ: Nhóm công việc mới, Nhóm công việc đang làm, Nhóm công việc hoàn thành,...)
  • Hoàn thành công việc là: Những công việc được giao cho nhân viên, sau khi xong nhân viên sẽ xác nhận hoàn thành
  • Tình trạng phê duyệt là: Công việc đó được duyệt hay chưa được duyệt
  • Người được giao là: Khi công việc được chuyển tới, thì người này được phân công phụ trách công việc đó
  • Người theo dõi là: Khi công việc được chuyển tới, thì người được chọn sẽ theo dõi công việc đó
  • ...........
  • Tương tự, các thuộc tính khác bạn có thể tham khảo cách tạo mới tại đây :https://tanca.io/huong-dan/1-giao-viec-tren-web-admin/cach-tao-va-chinh-sua-truong-tuy-chinh
  • Hoặc liên hệ Tanca nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin

Ví dụ: Khi bạn muốn chọn Quy tắc "Chuyển tới nhóm công việc -> Giao việc cho". Có nghĩa khi 1 công việc mới được tạo ra thuộc nhóm công việc này, thì công việc mới được tạo này sẽ giao cho nhân viên nào đó phụ trách

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Cụ thể: Ví dụ bạn chọn những công việc khi được thêm mới thuộc nhóm công việc "Công việc sắp tới" ( như hình ) ....

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Thì sẽ được giao cho nhân viên "Nguyễn Văn B1"  => "Thêm mới" để hoàn thành cài đặt Quy tắc

Ghi chú: Ở mục "Giao việc cho", bạn có thể chọn nhân viên bất kì nếu người đó thuộc Chi nhánh/Phòng ban/nhân viên/Chức danh khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa dự án này

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

 

II. Chỉnh sửa, xóa Quy tắc:
1. Bạn chọn "Tùy chỉnh"

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

2. Nhấn vào Quy tắc mà bạn cần chỉnh sửa, click vào biểu tượng cây bút

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

3. Bạn nhập các thông tin cần điều chỉnh => "Cập nhật" 

Nếu bạn không dùng đến Quy tắc này và muốn xóa đi, thì chọn "Xóa quy tắc" => ngay lập tức hệ thống sẽ xõa Quy tắc đó

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

Ghi chú: 

- Đới với những quy tắc bạn đã tạo, nhưng tạm thời chưa sử dụng, hoặc đã sử dụng rồi nhưng ở 1 thời điểm nhất định không sử dụng nữa, tuy nhiên vẫn sẽ sử dụng trong thời gian khác, thì vào tắt "Hoạt động" => "Cập nhật" . Sau này khi sử dụng lại Quy tắc này, bạn vào bật hoạt động và cập nhật

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)

- Những nhóm công việc có biểu tượng tia sét, nghĩa là đang có ít nhất 1 Quy tắc hoạt động

Cách Tạo và chỉnh sửa 1 Quy tắc (video)