<< Quay trở lại

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Nếu danh sách công việc của bạn quá nhiều, bộ lọc và thanh tìm kiếm sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian tìm công việc mà bạn đang cần kiểm tra. 

1. Lọc theo hoàn thành/chưa hoàn thành:

Mặc định của bộ lọc này sẽ hiển thị các công việc Chưa hoàn thành. Những công việc mà bạn đã đánh dấu hoàn thành sẽ được ẩn đi trong danh sách công việc của bạn. Để tìm lại những công việc này, bạn chỉ cần nhấn vào Chưa hoàn thành, sau đó chọn Đã hoàn thành.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Ở mục Đã hoàn thành sẽ có thêm bộ lọc thời gian, bạn có thể tùy chọn lọc các công việc đã hoàn thành trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Hoặc bạn có thể lọc theo Tất cả để hiển thị danh sách các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

2. Lọc theo Nhóm:

Bộ lọc này cho phép bạn lọc công việc theo từng Nhóm công việc.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Hay bạn có thể kết hợp bộ lọc hoàn thành với bộ lọc nhóm.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 3. Thêm lọc: Ngoài 2 bộ lọc trên, bạn còn có thể thêm các bộ lọc như Người giao, Người được giao, Người theo dõi, Nhãn, Ưu tiên, Ngày hạn, Công việc.

  • Người giao: Nhấn vào Thêm lọc và chọn Người giao. Sau đó bạn hãy chọn 1 thành viên bất kì để lọc các công việc mà thành viên đó đang là Người giao việc.
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)
  • Người được giao: Nhấn vào Thêm lọc và chọn Người được giao. Sau đó bạn hãy chọn 1 thành viên bất kì để lọc các công việc mà thành viên đó đang được giao việc.
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)
  • Người theo dõi: Nhấn vào Thêm lọc và chọn Người theo dõi. Sau đó bạn hãy chọn 1 thành viên bất kì để lọc các công việc mà thành viên đó đang theo dõi.
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Ngoài ra, bộ lọc cũng cho phép bạn được chọn nhiều thành viên cùng lúc.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 

  • Nhãn: Nhấn vào Thêm lọc và chọn Nhãn. Sau đó bạn hãy chọn 1 loại nhãn bất kì để lọc.
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Bạn cũng có thể chọn nhiều loại nhãn để lọc cùng lúc.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Lọc theo độ Ưu tiên

Bộ lọc này cho phép bạn lọc các công việc theo 3 mức độ ưu tiên: Thấp, Vừa hoặc Cao.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Bạn cũng có thể chọn nhiều hơn 2 loại ưu tiên trong bộ lọc nếu muốn.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)
  • Ngày hạn: Nhấn vào Thêm lọc và chọn Ngày hạn. Bạn có thể lọc công việc theo các loại ngày hết hạn.
Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

Ngoài ra bạn có thể lọc theo công việc cha hoặc tất cả các công việc bao gồm cả công việc con.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

4. Thanh tìm kiếm công việc: Bạn có thể gõ nhanh từ khoá công việc mà bạn đang cần tìm ở thanh tìm công việc.

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)

 

Bộ lọc và Tìm kiếm trong Giao việc trên Web (video)