Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên

Bắt đầu với Tanca

Hướng dẫn cách thiết lập nhanh

Tiền lương

2. Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên

4. Xây dựng bảng lương

Truyền thông

Khác

Bảng suất ăn, Tài sản