Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên

Tiền lương

2. Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên

4. Xây dựng bảng lương

Bắt đầu với Tanca

Hướng dẫn cách thiết lập nhanh

Truyền thông

Truyền thông nội bộ

Khác

Lịch công việc, Bảng suất ăn, Tài sản