Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Giải thích rõ tên phần mềm Quản lý nhân sự trực tuyến 4.0 ?

Tanca là thế hệ phần mềm mới dạng phần mềm cho thuê SAAS (Software as a service) (https://ooc.vn/xu-tat-yeu-cua-thi-truong-phan-mem-doanh-nghiep/) so với phần mềm cài đặt sẵn trên máy tính SAP. Phần mềm chạy hoàn toàn trên trực tuyến qua App và Web do vậy mọi dữ liệu có là tức thời (thông tin chấm công, báo cáo, lương…). Các dữ liệu này cho phép các Quản lý quản lý nhân viên từ xa thông qua thông tin Ai đang vào ra, Vị trí làm việc, Độ chuyên cần…

Sử dụng Tanca không cần phải có máy chủ, không cần nhân viên IT và miễn phí cập nhật các tính năng mới theo tiêu chuẩn của Google và Apple.

Nhờ các dữ liệu lưu trữ trực tuyến, Tanca phân tích các dữ liệu này và đưa ra các đề xuất trong điều hành như các báo cáo tăng giảm nhân sự, báo cáo độ chuyên cần hay perfomance của nhân viên…