<< Quay trở lại

Nhân viên gửi đơn cho các cấp Quản lý duyệt thì họ có thể từ chối hay chấp nhận trên app luôn được không ? hay chỉ có ADMIIN root mới làm được

-Hiện tại sau khi setup theo quy trình duyệt của các cấp Quản lý thì khi nhân viên gửi đơn cho các Quản lý... họ có thể chấp nhận, từ chối hay xóa yêu cầu trực tiếp trên app luôn, chứ không phải ADMIN root mới làm được .