<< Quay trở lại

Vì sao đã tích hợp máy chấm công mà chưa xem được trên điện thoại?

Có 2 lý do xảy ra đối với tình trạng này.

Trường hợp 1: Bạn cần kiểm tra xem máy tính đã mở chưa và phần mềm Tanca có hoạt động không?

Trường hợp 2: Bạn kiểm tra dây mạng kết nối từ máy chấm công sang máy tính có hoạt động không?

Lưu ý: Thời gian quét dữ liệu từ máy chấm công lên máy tính và truyền về máy chủ Tanca thường mất từ 5-10 phút, do vậy tại thời điểm bạn xem, có thể chưa có dữ liệu chấm công.

Tham khảo chi tiết tai: https://tanca.io/huong-dan/4-may-cham-cong/tich-hop-may-cham-cong-van-tay