<< Quay trở lại

Tại sao nhân viên check-in bằng máy chấm công tại công ty và dữ liệu chấm đã đồng bộ lên hệ thống Tanca nhưng trên app vẫn hiển thị nút Vào ca? Như vậy nhân viên muốn chấm Ra ca bằng app thì như thế nào?

Đối với Máy chấm công, Tanca sẽ quét dữ liệu máy chấm công nhưng không xác định đây là tình trạng Vào hay Ra ca. Tuy nhiên dữ liệu này sẽ tự động được đưa vào Ca để xác định Vào hay Ra ca. Đối với điện thoại, Tanca xác định tình trạng hiển thị là Vào hay Ra Ca.

Hai dữ liệu này dù hiển thị khác nhau trên điện thoại nhưng vẫn đồng bộ và ghi nhận dữ liệu chấm công. Do vậy nếu bạn đã chấm công trên máy chấm công và ghi nhận trên điện thoại thì bạn vẫn yên tâm, hệ thống đã ghi nhận công của bạn.