<< Quay trở lại

Nếu công ty đổi máy chấm công mới thì có ảnh hưởng gì tới dữ liệu chấm công của máy cũ trước đó không?

Nếu công ty bạn có nhu cầu đổi sang máy chấm công mới thì kĩ thuật Tanca sẽ hỗ trợ bạn kết nối lại máy chấm công mới với hệ thống. Dữ liệu chấm công trên máy cũ với hệ thống Tanca hoàn toàn KHÔNG bị ảnh hưởng gì khi bạn đổi máy mới.