<< Quay trở lại

Kết nối máy chấm công thì nhân viên chấm bằng máy khi nào mới đẩy dữ liệu lên Tanca

Hiện tại sẽ có các phiên bản 

1. Dùng phiên bản đã nâng cấp thì khi nhân viên chấm công vào máy chấm công sẽ lập tức được đẩy lên hệ thống. Nhưng đối với phiên bản này, chỉ phù hợp với 1 số dòng máy của các Doanh nghiệp đang sử dụng như RJ 4200, RJ 3500, Aikyo 202.

2. Phiên bản cũ sẽ dùng cho các dòng máy còn lại. Thông thường dữ liệu được đẩy lên từ 10-20 phút. Do máy chấm công thường có bộ nhớ tạm thấp, vì vậy việc lấy dữ liệu cần thời gian để hệ thống đẩy lên trực tuyến.

Để kiểm tra dữ liệu đã được đây lên máy chấm công hay chưa. Hãy vào mục Chấm công, Chấm công, Lịch sử vào/ra. Nếu dữ liệu chấm công nào có biểu tượng là máy chấm công thì dữ liệu đã được đẩy lên.

Kết nối máy chấm công thì nhân viên chấm bằng máy khi nào mới đẩy dữ liệu lên Tanca