<< Quay trở lại

Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên

-Ở trang chủ bạn vào mục CHẤM CÔNG -> CẤU HÌNH-> máy chấm công-> danh sách nhân viên.
1.Có thể nhập mã chấm công theo phòng ban >chọn phòng ban cụ thể-> bấm sửa-> nhập mã chấm công -> cập nhật -> bấm hủy nếu không muốn cập nhật.
2. Có thể nhập mã từng nhân viên -> bấm sửa-> nhập mã chấm công-> cập nhật-> bấm hủy nếu không muốn cập nhật.

Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên


 

Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên
Hướng dẫn cập nhật mã chấm công cho nhiều nhân viên