<< Quay trở lại

Nhân viên chấm công camera AI, tôi có thể nhận thông báo nhận diện chấm công của tất cả các nhân viên không?

Mỗi nhân viên chỉ có thể nhận được thông báo nhận diện của chính họ thông qua app Tanca (ảnh minh họa), quản lí sẽ KHÔNG nhận được toàn bộ thông báo nhận diện của nhân viên. 

Nhân viên chấm công camera AI, tôi có thể nhận thông báo nhận diện chấm công của tất cả các nhân viên không?