<< Quay trở lại

Nếu hình ảnh nhận diện bị báo TRÙNG VỚI KHUÔN MẶT NHÂN VIÊN thì sao?

- Dữ liệu liên quan đến Danh sách nhân viên, FaceID nhận diện của Camera cần thiết lập lên Hệ thống Tanca trước, sau đó sẽ đồng bộ qua Camera AI Hanet

- Vậy nên, khi cập nhật FaceID báo Hình ảnh khuôn mặt bị trùng với nhân viên ....... bạn chỉ cần qua App Hanet và xóa hình của nhân viên đó đi là sẽ cập nhật thành công trên Tanca