<< Quay trở lại

Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không? (video)

Tanca có thông báo ngày hết hạn của hợp đồng. Bạn có thể tùy chọn thông báo trước bao nhiêu ngày khi hợp đồng hết hạn. Hệ thống sẽ gửi thông báo qua hình thức email, bạn có thể thao tác thiết lập cấu hình theo hình ảnh minh họa như sau:

Vào mục Nhân sự -> Hợp đồng -> Cấu hình. Sau đó bạn có thể tùy chỉnh các thông tin.

Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không? (video)

 

Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không? (video)
Quản lý hợp đồng nv có thông báo khi hết hạn ngày tái ký để bên nhân sự biết để làm hợp đồng mới cho nhân viên không? (video)
    Các bài khác: