<< Quay trở lại

Vì sao tôi đang ở tại công ty và cho phép GPS mà vẫn báo tôi đang ở quá xa vị trí chấm công?

Một số điện thoại có sự chênh lệch vị trí GPS so với bản đồ vài chục M (bị caching vị trí hoặc cấu hình sai), do vậy có khi bạn ở tại vị trí chấm công nhưng vẫn không chấm công được ( Bạn có thể thiết lập phần bán kính trong cấu hình vị trí, bán kính tốt nhất nên từ 500-1000m)

Ứng dụng Tanca sử dụng toạ độ GPS do thiết bị( điện thoại) cung cấp. Trong một số trường hợp, do điện thoại chưa cập nhật vị trí mới, nên vị trí mà Tanca ghi nhận được sẽ bị sai lệch so với vị trí thực tế của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng thao tác theo các bước sau để cập nhật lại vị trí hiện tại của bạn:

Mở ứng dụng bản đồ mặc định trên điện thoại của bạn lên(Bản đồ Google, AppleMap), kiểm tra vị trí hiện tại của bạn hiển thị trên bản đồ, bấm vào nút Vị trí của tôi trên bản đồ

Vì sao tôi đang ở tại công ty và cho phép GPS mà vẫn báo tôi đang ở quá xa vị trí chấm công?
Vì sao tôi đang ở tại công ty và cho phép GPS mà vẫn báo tôi đang ở quá xa vị trí chấm công?


Hoặc có thể Thử Tắt/Bật lại dịch vụ vị trí trên máy của bạn.