<< Quay trở lại

Vì sao tôi đã cho phép lấy GPS rồi mà hệ thống định vị không chính xác vị trí GPS?

Sẽ có 2 trường hợp:
1. Do dịch vụ vị trí trên thiết bị hoạt động chưa đúng. 
2. Do thiết bị lưu giữ vị trí cũ trước đó

Cách giải quyết như sau: 

 1. Cập nhật hệ điều hành điện thoại
 2. Kiểm tra tình trạng kết nối Internet
 3. Kiểm tra máy có đang bật chế độ máy bay không
 4. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến nhà mạng viễn thông đang sử dụng
 5. Kiểm tra dung lượng và bật mạng 3G/4G
 6. Tắt các ứng dụng chạy ngầm
 7. Thoát và đăng nhập lại ứng dụng
 8. Khởi động lại máy
 9. Xóa bộ dữ liệu tạm thời ( vào mục Thêm -> Cài đặt -> Xóa dữ liệu tạm thời)
 10. Xóa và cài lại app Tanca
 11. Kiểm tra GPS
 12. Kiểm tra các phần mềm bên thứ 3 đang can thiệp vào app Tanca hoặc ứng dụng điều hướng