<< Quay trở lại

Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?

Khi bạn chấm công nhưng cần phải chụp ảnh là khi:

  • Trường hợp 1:

(1) Bạn không kết nối vào Wifi hoặc GPS đã thiết lập. Hệ thống sẽ load dữ liệu chấm công lần lượt theo trình tự GPS,WIFI, hình ảnh. Nếu chấm công đúng GPS thì sẽ lấy dữ liệu GPS, nếu chấm sai GPS thì hệ thống sẽ lấy dữ liệu wifi, nếu cả hai dữ liệu GPS và wifi đều sai thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn chụp 1 hình ảnh (nếu bạn tích vào yêu cầu chấm công hình ảnh).

Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?

(2) Bạn được yêu cầu phải cung cấp hình ảnh. Nếu bạn tích xanh vào yêu cầu chấm công hình ảnh thì nhân viên chấm công bắt buộc phải chụp ảnh hoặc ngược lại nếu không thì bạn có thể bỏ tích xanh.

Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?
  • Trường hợp 2:

Quản lý set cấu hình yêu cầu nhận diện khuôn mặt khi vào ca và yêu cầu nhận diện khuôn mặt khi ra ca

Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?

 

  • Trường hợp 3: 

Khi quản lý setup tính năng chấm công không rằng buộc và chọn option Nhân viên chấm công trên điện thoại phải chia sẻ hình ảnh hiện tại
 

Vì sao tôi chấm công còn phải chụp hình ảnh?