<< Quay trở lại

Vì sao khi sử dụng App Tanca để chấm công nhanh hết pin hơn các ứng dụng khác của điện thoại?

Nguyên nhân điện thoại nhanh hết pin khi bật Theo dõi vị trí trong Ca:
Khi nhân viên được bật theo dõi vị trí trong ca. Ứng dụng Tanca sẽ thực hiện 2 hành động:
- Yêu cầu thiết bị(điện thoại) cung cấp vị trí GPS của nhân viên khi di chuyển.
- Gửi thông tin vị trí của nhân viên lên hệ thống.
Trong đó, việc dịch vụ GPS trên điện thoại hoạt động nhiều là nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu hao pin.

Để hạn chế việc tiêu hao pin, có thể dùng cách sau:
- Cho phép Tanca quyền truy cập vị trí : Khi sử dụng Ứng dụng.
- Tắt ứng dụng Tanca, và chỉ mở lên khi di chuyển.

Vì sao khi sử dụng App Tanca để chấm công nhanh hết pin hơn các ứng dụng khác của điện thoại?