<< Quay trở lại

Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống

+Trường hợp 1: Do nhân viên tạo một tài khoản mới rồi đăng nhập trên tài khoản mới đó để chấm công:

Trường hợp này nếu quản lý đã tạo tài khoản cho nhân viên trên tài khoản của công ty -> yêu cầu bạn đăng xuất ra và đăng nhập lại, chọn đúng tài khoản của công ty và chấm công lại bình thường.

Còn ngược lại quản lý sẽ tạo mới nhân viên trên tài khoản của công ty và bạn đang nhập lại.

+Trường hợp 2:  Trên bảng chấm công chưa phân ca làm cho bạn :

Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống

Trường hợp này quản lý xếp lại ca làm và tải lại dữ liệu chấm công, nếu đúng khung giờ chấm công hệ thống sẽ tải lại dữ liệu vào ca làm đã xếp.

Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống

+Trường hợp 3: Nhân viên chấm công không đúng khung giờ vào ra ca của ca làm:

Cách kiểm tra: xem dữ liệu chấm công của bạn và khung giờ vào, khung giờ ra có khớp hay không

Ví dụ: Nhân viên vào ca lúc 10h21', khung giờ vào từ 6h00-10h00 -> thì dữ liệu chấm công sẽ không được ghi nhận là giờ vào ca nhưng vẫn ghi nhận lại lịch sử chấm công

Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống
Tại sao nhân viên chấm công lại không hiển thị lên hệ thống