<< Quay trở lại

Tại sao chấm công bằng wifi lại yêu cầu chia sẻ vị trí GPS? 

Hiện nay do thay đổi chính sách của Apple và Android, các điện thoại sử dụng iOS 13 hay android 9 trở lên bắt buộc phải chia sẻ vị trí mới lấy được thông tin wifi kết nối, do đó Tanca yêu cầu chia sẻ vị trí. Bên cạnh đó, thông tin vị trí mà Tanca sử dụng (nếu có), chỉ ngay tại thời điểm người dùng bấm Vào ca, hoặc Ra ca, hay khi người dùng sử dụng tính năng Đánh dấu Vị trí mà không lấy thông tin vị trí ở bất kỳ thời điểm nào khác