<< Quay trở lại

Nhân viên họ đến công ty dùng điện thoại chấm công hoặc đưa điện thoại cho người khác chấm, xong rồi đi về thì sao? (video)

Tanca chỉ cho phép 1 số điện thoại truy cập trên một thiết bị, trong trường hợp bạn nghi ngờ nhân viên nhờ nhân viên khác chấm hộ, bạn có thể tham khảo thêm tính năng sau đây:

Bước 1: Chọn mục Nhân sự -> Nhân viên -> Chọn Nhân viên bạn muốn kiểm tra -> Chọn Sửa.

Nhân viên họ đến công ty dùng điện thoại chấm công hoặc đưa điện thoại cho người khác chấm, xong rồi đi về thì sao? (video)

Bước 2: Chọn mục Chấm công -> Bật tính năng yêu cầu cung cấp hình ảnh -> Bấm cập nhật.

Nhân viên họ đến công ty dùng điện thoại chấm công hoặc đưa điện thoại cho người khác chấm, xong rồi đi về thì sao? (video)

Hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên cung cấp thêm hình ảnh khuôn mặt khi chấm công.