<< Quay trở lại

Khi nào Tanca lấy định vị GPS của tôi?

Tanca lấy định vị vị trí của bạn trong 2 trường hợp: 

(1) Khi bạn bắt đầu bấm nút Vào Ca hoặc Ra ca. 

(2) Một số trường hợp Tanca sẽ lấy vị trí trong thời gian làm việc của bạn.

Cách bật "Theo dõi vị trí trong ca":  Vào "Nhân sự", chọn nhân viên bạn muốn bật cấu hình này => "Sửa" => "Chấm công" => Bật "Theo dõi vị trí trong ca" => "Cập nhật" 

Khi nào Tanca lấy định vị GPS của tôi?
Khi nào Tanca lấy định vị GPS của tôi?

Ghi chú: Hiện nay do thay đổi chính sách của Apple và Android, các điện thoại sử dụng iOS 13 hay android 9 trở lên bắt buộc phải chia sẻ vị trí mới lấy được thông tin wifi kết nối, do đó Tanca yêu cầu chia sẻ vị trí. Bên cạnh đó, thông tin vị trí mà Tanca sử dụng nếu có, chỉ ngay tại thời điểm người dùng bấm Vào ca, hoặc Ra ca, hay khi người dùng sử dụng tính năng đánh dấu Vị trí mà không lấy thông tin vị trí ở bất kỳ thời điểm nào khác