<< Quay trở lại

Công ty tôi là công ty sản xuất, số lượng lớn nhân viên là công nhân (chấm công bằng vân tay) thì giải pháp như thế nào cho tiết kiệm & hợp lý? (video)

Với các nhà máy, Tanca vẫn đề xuất chấm công bằng vân tay. Phần mềm của Tanca có thể quét dữ liệu từ máy chấm công và đưa lên hệ thống trực tuyến.

Tuy nhiên doanh nghiệp có thể triển khai thêm chấm công trên điện thoại cho các cấp quản lý nhà máy, nhà xưởng để họ có thể theo dõi được việc chấm công và điều chỉnh chấm công.

Ngoài ra, một số công ty Tanca triển khai không cho phép chấm công qua điện thoại nhưng cho phép xem Lịch sử chấm công, gửi yêu cầu nghỉ phép, tạm ứng, tăng ca... hay xem bảng lương trên điện thoại. Bạn có thể thao tác tính năng này theo hình ảnh minh họa bên dưới.

Vào mục Chấm công | Cấu hình | Tích xanh vào ô không cho vào/ra ca trên điện thoại.

Công ty tôi là công ty sản xuất, số lượng lớn nhân viên là công nhân (chấm công bằng vân tay) thì giải pháp như thế nào cho tiết kiệm & hợp lý? (video)
Công ty tôi là công ty sản xuất, số lượng lớn nhân viên là công nhân (chấm công bằng vân tay) thì giải pháp như thế nào cho tiết kiệm & hợp lý? (video)