<< Quay trở lại

Chấm công trên điện thoại là như thế nào?

CÁC BƯỚC CHẤM CÔNG TRÊN APP TANCA

Tại mục Làm việc -> nhấn VÀO CA -> nhấn Cấp phép -> OK -> Chọn Cho phép khi dùng ứng dụng -> chọn Ca làm -> nhấn Xác nhận (Nếu bạn chấm công trễ/sớm thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lý do. Bạn có thể không cần nhập mà chỉ cần nhấn Xác nhận để hoàn tất).

Ghi chú: Cấp phép chỉ yêu cầu vào lần đầu tiên khi bạn mới chấm công, hoặc trong trường hợp bạn xoá app và cài đặt lại.

Chấm công trên điện thoại là như thế nào?

Một vài lưu ý:

-Trong trường hợp bạn Vào Ca ngoài giờ cho phép Vào, bạn cần cung cấp thêm ghi chú. Khi bạn bấm nút Vào Ca thành công, nút Ra ca sẽ xuất hiện.

- Ca làm cá nhân: Trong trường hợp nhân viên không có Ca làm nào, hoặc họ vẫn đến nơi làm việc dù không có Lịch công (vì lý do nào đó) thì nhân viên vẫn có thể chấm công và hệ thống vẫn sẽ ghi nhận lại dữ liệu chấm công. Khi bạn sắp xếp lại Lịch công (ca làm) cho nhân viên, dữ liệu chấm công sẽ tự động được ghi nhận để chấm công cho bạn.

Chấm công trên điện thoại là như thế nào?

 

- Trường hợp yêu cầu chấm công bằng Wifi: Trường hợp nhân viên chấm công bằng Wifi không phải Wifi chỉ định hoặc sử dụng 3G họ sẽ không thể chấm công. Hệ thống sẽ thông báo những Wifi mà nhân viên được phép chấm công.

- Trường hợp yêu cầu chấm công bằng GPS: Trường hợp nhân viên chấm công xa hơn vị trí định vị chỉ định, hệ thống sẽ thông báo vị trí của nhân viên so với vị trí chỉ định.

Chấm công trên điện thoại là như thế nào?