<< Quay trở lại

Cách thiết lập Wifi nhanh trên điện thoại thế nào?

Đầu tiên điện thoại của bạn cần truy cập vào mạng wifi của chi nhánh rồi sau đó bạn vào app Tanca và thực hiện như các bước trong hình sau:

Vào mục Thêm -> Công cụ quản lý -> Công ty -> Wifi -> Nhấn dấu + -> chọn Lấy thông tin Wifi hiện tại (ứng dụng sẽ tự động lấy thông tin điền vào ô Tên và BSSID) -> Chọn Chi nhánh -> Nhấn Tạo.

Cách thiết lập Wifi nhanh trên điện thoại thế nào?

Ghi chú: Bạn có thể ràng buộc 1 trong 2 điều kiện khi sử dụng Wifi chấm công:

  • Chấm công dựa vào tên Wifi: nhân viên chỉ cần vào đúng tên Wifi được thiết lập là có thể chấm công.
  • Chấm công dựa vào tên Wifi và BSSID: hệ thống chỉ ghi nhận chấm công khi nhân viên vào đúng tên Wifi lẫn BSSID đã được thiết lập.