<< Quay trở lại

Làm sao nhân viên xem được phiếu lương của mình?

1. Trước tiên, muốn nhân viên xem được phiếu lương trên App Tanca, bạn cần để Quản lý thao tác trên Web, vào "Tiền lương " => Chọn bảng lương bạn muốn cho nhân viên xem => "Sửa"

Làm sao nhân viên xem được phiếu lương của mình?

2. Tắt  "Ẩn bảng lương với nhân viên" => "Cập nhật"

Làm sao nhân viên xem được phiếu lương của mình?

3. Sau đó, nhân viên kiểm tra trên điện thoại phiếu lương xuất hiện trong App Tanca theo cá thao tác dưới đây.

 

Làm sao nhân viên xem được phiếu lương của mình?