<< Quay trở lại

Hướng dẫn thiết lập loại cấp bậc lương (video)

Tại mục Thiết lập, chọn Lương, chọn Loại cấp bậc lương -> có thể tùy chọn các loại hình trả  lương trong doanh nghiệp

Ghi chú: Đầu tiên bạn hãy vào thiết lập các loại cấp bậc lương chi trả một lần, chi trả theo giờ ,chi trả theo tháng và chi trả theo ngày công. Ở mỗi công ty có các cấp bậc lương khác nhau dành 
cho Quản lý và nhân viên, bạn hãy tạo ra các cấp bậc lương phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Điền Tên mức lương và Số tiền tương ứng, sau đó nhấn Tạo mới.

Hướng dẫn thiết lập loại cấp bậc lương (video)
Hướng dẫn thiết lập loại cấp bậc lương (video)