<< Quay trở lại

Hướng dẫn thiết lập cấu hình tổng kết & tính lương trong 1 khoản thời gian sớm hơn cuối tháng? (video)

Nếu công ty của bạn tổng kết lương và tính lương sớm hơn ngày cuối tháng, thì bạn vào mục Tiền lương -> chọn Bảng lương cần tính -> chọn Sửa ->  Thời gian tính lương “Từ ngày...đến này…” -> Cập nhật 

Ghi chú: Những ngày không được chọn sẽ không liên kết dữ liệu chấm công vào bảng lương. 

Hướng dẫn thiết lập cấu hình tổng kết & tính lương trong 1 khoản thời gian sớm hơn cuối tháng? (video)
Hướng dẫn thiết lập cấu hình tổng kết & tính lương trong 1 khoản thời gian sớm hơn cuối tháng? (video)