<< Quay trở lại

Xóa thiết bị đăng nhập như thế nào? (Nhân viên đổi thiết bị đăng nhập và báo đã nhập từ thiết bị khác phải làm sao)? (video)

Bước 1: Admin truy cập vào mục Nhân sự, phần Nhân viên, Chọn Nhân viên cần chỉnh sửa, chọn phần Chấm công.

Xóa thiết bị đăng nhập như thế nào? (Nhân viên đổi thiết bị đăng nhập và báo đã nhập từ thiết bị khác phải làm sao)? (video)

 

Bước 2: Kéo xuống mục thiết bị để xóa thiết bị cũ hoặc thay đổi số điện thoại.

Xóa thiết bị đăng nhập như thế nào? (Nhân viên đổi thiết bị đăng nhập và báo đã nhập từ thiết bị khác phải làm sao)? (video)
Xóa thiết bị đăng nhập như thế nào? (Nhân viên đổi thiết bị đăng nhập và báo đã nhập từ thiết bị khác phải làm sao)? (video)

 

 

*Cách xóa nhanh trên app (dành cho quản lý)

Tại mục Tài khoản -> Thiết lập quản lý -> Nhân viên -> chọn tên nhân viên cần xóa thiết bị -> vào tab Thiết bị -> chọn Xóa => Lưu

 

Cách xoá thiết bị trên Web: