<< Quay trở lại

Một nhân viên không thể đăng nhập vào Ứng dụng, tôi phải làm gì? (video)

Bước 1: Trước tiên bạn hãy kiểm tra lại xem tên đăng nhập và số điện thoại của nhân viên đó đã chính xác hay chưa?

Bước 2: Nếu thông tin đã chính xác, bạn hãy truy cập hệ thống Web Admin https://admin.tanca.io, Chọn Nhân sự, Tìm tên nhân viên cần kiểm tra chọn mục Chấm công, Chỉnh phần Login trên nhiều thiết bị sang Active (màu xanh). Sau đó, thông báo cho nhân viên đăng nhập lại.

Một nhân viên không thể đăng nhập vào Ứng dụng, tôi phải làm gì? (video)
Một nhân viên không thể đăng nhập vào Ứng dụng, tôi phải làm gì? (video)

Ghi chú: Trường hợp không đăng nhập được do "tài khoản đã đăng nhập trên 1 thiết bị khác", chúng tôi gợi ý bạn có thể vào xóa thiết bị đăng nhập cũ, chi tiết xem tại: https://tanca.io/hoi-dap/faq-1-nhan-vien/xoa-thiet-bi-dang-nhap-nhu-the-nao-nhan-vien-doi-thiet-bi-dang-nhap-vao-bao-da-nhap-tu-thiet-bi-khac-phai-lam-sao-video