<< Quay trở lại

Làm thế nào để cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng ban chỉ thấy được nhân viên trong bộ phận hoặc phòng ban của mình

Bước 1: Bạn chọn Tên Nhân viên bạn muốn setup => "Sửa" 

Làm thế nào để cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng ban chỉ thấy được nhân viên trong bộ phận hoặc phòng ban của mình

Bước 2: Ở mục "Hồ sơ" bạn kéo xuống dưới => "Nhóm truy cập" => Chọn 1 trong 2 "Quản lý Vùng" hoặc "QL Chi nhánh" => Bật "Quyền trường phòng" => "Cập nhật"

Làm thế nào để cho trưởng bộ phận hoặc trưởng phòng ban chỉ thấy được nhân viên trong bộ phận hoặc phòng ban của mình

Sau khi đã cập nhật xong rồi, thì Nhân viên đó ở phòng ban nào, thì sẽ chỉ thấy và thao tác được cho các nhân viên thuộc phòng ban của ngời đó